Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal de Mini Piramide

Peuterspeelzaal de Mini Piramide

Peuterspeelzaal de Mini Piramide maakt onderdeel uit van basisschool De Piramide. Er wordt op eenzelfde manier met de Piramide-methode op de groepen gewerkt. De pedagogisch medewerkers overleggen regelmatig met de groepsleerkrachten van de basisschool.
De visie van de peuterspeelzaal en de werkwijze staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan.

Informatieboekje Peuterspeelzaal 2020-2021

Lees PDF

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal 2019-2020

Lees PDF

Beleid Veiligheid en Gezondheid Peuterspeelzaal

Lees PDF

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Lees PDF

Algemene voorwaarden peuterspeelzaal

Lees PDF

Leveringsvoorwaarden

Lees PDF

Voorschoolse en Vroeg schoolse Educatie (VVE)

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is bedoeld om kinderen vanaf 2,5 jaar extra te stimuleren in hun spel- en (taal)ontwikkeling. Peuterspeelzaal de Mini Piramide werkt nauw samen met de basisschool De Piramide. Het doel van de VVE is kinderen zo jong mogelijk te leren spelen en Nederlands te leren.
In de peuterspeelzaal en in de groepen 1 en 2 van de basisschool werken we met het VVE-programma Piramide en het woordenschatprogramma LOGO 3000. Hierdoor krijgen de kind een rijk aanbod en is er een natuurlijke overstap van de peuterspeelzaal naar de basisschool. De peuterspeelzaal is in 2016 voor het laatst geïnspecteerd door het Ministerie van Onderwijs. De conclusie was dat de kwaliteit van VVE geheel op orde is. Er waren geen verbeterpunten.

Inspectierapport peuterspeelzaal 2016

Lees PDF
Voorschoolse en Vroeg schoolse Educatie (VVE)
Openingstijden

Openingstijden

Op de Mini Piramide wordt één groep kinderen vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar opgevangen. De peuterspeelzaal is vier dagen per week open.

Maandag 8.30 uur – 12.30 uur
Dinsdag 8.30 uur – 12.30 uur
Woensdag 8.30 uur – 12.30 uur
Donderdag 8.30 uur – 12.30 uur
Vrijdag gesloten

Kennismaken en inschrijven

Overweegt u uw kind in te schijven bij onze peuterspeelzaal, dan kunt u een afspraak maken met de VVE-coördinator. U kunt dan een kijkje komen nemen in de peuterspeelzaal en u krijgt ook een rondleiding door de basisschool. Ook kunt u telefonisch contact opnemen voor informatie. Bent u enthousiast geworden dan kunt direct na de kennismaking en rondleiding uw peuter inschrijven.

Kennismaken en inschrijven
Ouderactiviteiten

Ouderactiviteiten

De ontwikkeling van een peuter vindt zowel thuis plaats als op de peuterspeelzaal. Daarom vinden we het belangrijk om met ouders samen te werken.
De peuterspeelzaal beschikt over een ouderkamer waar allerlei activiteiten voor ouders plaatsvinden.
De volgende activiteiten worden aangeboden:

De bibliotheek
Elke dinsdag van 8.30 -9.00 uur kunt u in de ouderkamer een boek lenen dat aansluit bij de Piramide-thema’s.

Speel-o-theek
Eens in de 2 weken op donderdag- en vrijdagochtend van 8.30-9.00 uur kunt u spelletjes lenen in de ouderkamer. U kunt advies krijgen welk spel het meest geschikt is voor uw kind. Ook wordt er uitleg gegeven hoe het spel gespeeld kan worden.

Taal voor thuis
Op dezelfde dag als de Speel-o-theek kunt u na afloop van de Speel-o-theek deelnemen aan de cursus Taal voor Thuis. Er wordt hetzelfde thema behandeld als op de peuterspeelzaal. U krijgt informatie over het thema en krijgt tips over hoe u bijvoorbeeld kunt voorlezen. Ook kunt u oefenen in het voorlezen. U krijgt een boekje per thema, wat u mee naar huis kunt nemen.

Oudercursus
Eens in de maand is er op donderdagochtend een oudercursus. Elke keer is er een ander onderwerp. U kunt als ouder zelf een onderwerp aandragen. Voorbeelden van onderwerpen zijn voorlezen, logopedie, gebitsverzorging, gezonde lunch en cito, maar ook een uitstapje is mogelijk.

Nederlandse les
Elke maandagochtend en donderdagmiddag wordt er in de ouderkamer Nederlandse les gegeven door juf Louiza en juf Marja. De thema’s sluiten aan bij de Piramide-thema’s op de peuterspeelzaal.

GGD-inspectie

Elk jaar komt er iemand van de GGD onaangekondigd op de peuterspeelzaal kijken of aan alle voorwaarden uit de Wet Kinderopvang wordt voldaan. De laatste inspectie is geweest in november 2019. Er is aan alle eisen voldaan.

GGD-inspectierapport november 2019

Lees PDF

Oudercommissie

De peuterspeelzaal heeft een oudercommissie waarin momenteel 3 peuterouders zitting hebben. Ze kunnen advies uitbrengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft zoals voedingsaangelegenheden en openingstijden.