VVE

Voorschoolse en Vroeg schoolse Educatie (VVE)

Voorschoolse en Vroeg schoolse Educatie (VVE)

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is bedoeld om kinderen vanaf 2 jaar extra te stimuleren in hun (taal)ontwikkeling. De Piramide vormt samen met peuterspeelzaal de Mini Piramide een zogenaamd VVE-koppel. Het doel van de VVE is kinderen zo jong mogelijk te leren spelen en Nederlands te leren.
In de peuterspeelzaal en in de groepen 1 en 2 van de basisschool werken we met het VVE-programma Piramide en het woordenschatprogramma LOGO 3000. Hierdoor krijgen kinderen een rijk aanbod en is er een natuurlijke overstap van de peuterspeelzaal naar de basisschool.