Centrale aanmelding

Plaatsingsbeleid Basisonderwijs Haarlem

Coronacrisis en plaatsingsbeleid
Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. In heel Haarlem geldt het plaatsingsbeleid voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn. Kinderen geboren in de maanden 1 augustus 2017 t/m 31 augustus 2018 kunnen vanaf 12 november 2020 worden aangemeld. Vanwege de Corona maatregelen vragen wij u om uw aanmeldingsformulier digitaal op te sturen of bij ons in de brievenbus te doen. .

Inleveren van het aanmeldformulier
Omdat de school voorlopig niet toegankelijk is, kunt u uw aanmeldformulier bij voorkeur per mail, via een scan, inleveren, maar u kunt het formulier ook per post sturen of in de brievenbus doen. Het emailadres van de school is: info@piramide-haarlem.nl

Informatie over de school
Helaas kunnen wij, in verband met de corona-regels, onder schooltijd geen rondleidingen geven. Een rondleiding is alleen mogelijk na afspraak met directie of intern begeleider.

Aanmelden van kinderen geboren vanaf 1 augustus 2017 tot en met 31 augutus 2018

Voor het eerst naar de basisschool

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn, geldt in Haarlem het plaatsingsbeleid. Het aanmelden gaat op alle basisscholen op dezelfde manier en alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

 

Aanmelden voor de basisschool
Kinderen die tussen 1 april 2017 en 31 augustus 2018 geboren zijn, kunnen vanaf 12 november 2020 aangemeld worden. Begin november 2020 ontvangen hun ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier waarop de kindgegevens staan voorgedrukt. U kunt uw kind aanmelden door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen, dit zijn er in totaal 49. U kunt hierbij kiezen uit zowel voorrangsscholen als niet-voorrangsscholen. Ook kinderen uit de buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen.

Ouders met een kind dat geboren is vanaf 1 augustus 2017 t/m 31 augustus 2018 zullen in het najaar van 2020 de brochure en hun aanmeldformulier ontvangen. Vanaf dat moment kunnen zij hun kind aanmelden.

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden
Heeft u uw kind (geboren tussen 1 augustus 2017 en 31 augustus 2018)  in het verleden al aangemeld?
In dit geval moet u uw kind met dit aanmeldformulier opnieuw aanmelden. Ook als er al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden.

Voorrangsscholen

Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes – op loopafstand – dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op www.NaarschoolinHaarlem.nl (doorgelinkt naar cjgkennemerland.nl) postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

 • Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind) en corrigeer deze indien noodzakelijk.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen voorrangsscholen en niet- voorrangsscholen zijn.
 • Let op: Ook wanneer al een ouder broertje/zusje op onze school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:
 • de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
 • u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind;
 • uw kind heeft een VVE- indicatie en gaat naar de voorschoolse voorziening die bij de school hoort[1];
 • uw kind zit op de kinderopvang, peuterspeelzaal, voorschoolse voorziening of Integraal Kind Centrum (IKC) die bij de school hoort.
 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet);
 • Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij onze school in.

Binnen twee schoolweken na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u (per post/mail) een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is.
De voorrangsscholen die u niet heeft opgegeven, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn.
U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.

Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u het downloaden van de website van onze school www.piramide-haarlem.nl en van de website van de schoolbesturen www.naarschoolinhaarlem.nl

Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen.

Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens kunnen controleren.

 Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • Kinderen geboren tussen 1 augustus 2017 en 31 december 2017  aanmeldformulier inleveren voor 2 februari 2021
 • Kinderen geboren tussen 1 december 2018 en 30 april 2018 aanmeldformulier inleveren voor 25 mei 2021
 • Kinderen geboren tussen 1 mei 2018 en 31 augustus 2018         aanmeldformulier inleveren voor 29 september 2021

 

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum worden – onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen – alle aangemelde kinderen voor de betreffende geboortegroep geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans om een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur te krijgen.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.

Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen van voorkeur.
Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor een plaats op de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool, enz., enz. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen, die zijn toegevoegd aan uw opgegeven voorkeuren. Deze staan op uw bewijs van aanmelding.

Bij de plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school worden in volgorde de onderstaande voorrangsregels toegepast:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaatsgarantie);
 2. Het kind heeft een VVE-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 3 dagdelen per week naar de voorschoolse
  voorziening die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
 3. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 dagdelen per week naar een bij de school horende kinderopvang,
  peuterspeelzaal, voorschoolse voorziening of Integraal Kind Centrum (IKC), waarmee de school hecht
  samenwerkt én heeft de school als voorrangsschool;
 4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen plaats is.

Inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u in februari, mei of oktober 2020 (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school.

Wilt u kennismaken met onze school?
Bel dan gerust onze school op voor een rondleiding. In verband met de Corona maatregelen is het alleen mogelijk om na telefonische afspraak een rondleiding te krijgen.023-5338064

Als uw kind een VVE-indicatie heeft, kan hiervan een bewijs bij de peuterspeelzaal van uw kind worden opgevraagd.

Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem

Aanmelden en inschrijven in 5 stappen

Lees PDF