Schoolinfo

Hieronder kunt u de actuele informatie vinden over onze school.

Schoolgids 2020-2021

Lees PDF

Schoolondersteuningsprofiel OBS de Piramide 2019-2020

Lees PDF

Informatieboekje 2020-2021

Lees PDF

Jaarplanner ouders 2020-2021

Lees PDF

Veiligheid & Privacy in de school

Lees PDF

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Lees PDF

Aanmelden van kinderen geboren vanaf 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2016

Lees PDF

Plan van aanpak bij een eventueel lerarentekort

Lees PDF