Inspectie

Inspectie beoordeelt OBS de Piramide te Haarlem als GOED!

Inspectie beoordeelt OBS de Piramide te Haarlem als GOED!

4 oktober 2019

Vrijdag 4 oktober ‘19 is OBS de Piramide bezocht door twee inspecteur van het onderwijs.
De inspecteurs hebben de school beoordeeld op veertien verschillende onderdelen.
Drie onderdelen zijn beoordeeld met voldoende en elf onderdelen zijn beoordeeld met goed. Om goed te verdienen moet de school minimaal op drie onderdelen de score goed behalen, waaronder verplicht: Kwaliteitszorg.
OBS de Piramide voldoet met elf keer goed dus ruimschoots aan de gestelde eisen.

Het eindoordeel van de inspectie was daarom ook : GOED!

Wat vooral benoemd en geprezen werd door de inspectie was:
· Het professionele team
· De zeer goede kwaliteit van het lesgeven
· De heldere structuur
· De doorgaande lijn van peuters naar groep 8
· Het zeer goede pedagogische klimaat
· Het niveau van de ouder betrokkenheid
· De kundige IBer
· De sterke leiding

We zijn als team enorm trots op deze prestatie!
Ook in de toekomst zal OBS de Piramide haar uiterste best doen om dit niveau te behouden omdat ieder kind recht heeft op goed onderwijs.

Team OBS de Piramide

Bekijk ons inspectierapport april 2016

Lees PDF

Haarlems Dagblad 9 juli 2016.

Lees PDF
TOP- Inspectiebezoek op Piramide Haarlem!

TOP- Inspectiebezoek op Piramide Haarlem!

TOP- Inspectiebezoek op Piramide Haarlem!

Vrijdag 15 april ’16 is de inspectie van Onderwijs op onze basisschool geweest voor een onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs. Dit onderzoek wordt eens in de vier jaar bij alle scholen in Nederland afgenomen. De inspectie was uitermate tevreden over onze school: Een goede pedagogische sfeer, goede zorg voor de kinderen, onderwijs op maat, een veilig klimaat waar kinderen zich prettig voelen, een goede kwaliteit van lessen en enórm betrokken ouders. Al met al een resultaat om trots op te zijn!!

Onze school heeft de hoogst mogelijke score behaald en de inspecteurs vertelden ons dat ze deze score pas drie keer eerder aan een school hebben gegeven!
Ook onze peuterspeelzaal, de Mini Piramide, heeft vrijdag 22 april 2016 VVE inspectiebezoek gehad van dezelfde twee inspecteurs van de onderwijsinspectie en ook de Mini Piramide heeft een top resultaat neergezet. Op vijftien onderdelen is onze peuterspeelzaal zelfs een voorbeeld voor andere peuterspeelzalen zoals o.a. op het pedagogische klimaat, de zorg voor de peuters, het aanbod op maat en de doorgaande lijn naar de basisschool.

Het team van OBS de Piramide Haarlem is erg blij en trots dat de inzet zo gewaardeerd is door de inspectie. De school gaat vol vertrouwen door met het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs aan onze leerlingen!