Inspectie

TOP- Inspectiebezoek op Piramide Haarlem!

Vrijdag 15 april ’16 is de inspectie van Onderwijs op onze basisschool geweest voor een onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs. Dit onderzoek wordt eens in de vier jaar bij alle scholen in Nederland afgenomen. De inspectie was uitermate tevreden over onze school: Een goede pedagogische sfeer, goede zorg voor de kinderen, onderwijs op maat, een veilig klimaat waar kinderen zich prettig voelen, een goede kwaliteit van lessen en enórm betrokken ouders. Al met al een resultaat om trots op te zijn!!

Onze school heeft de hoogst mogelijke score behaald en de inspecteurs vertelden ons dat ze deze score pas drie keer eerder aan een school hebben gegeven!
Ook onze peuterspeelzaal, de Mini Piramide, heeft vrijdag 22 april 2016 VVE inspectiebezoek gehad van dezelfde twee inspecteurs van de onderwijsinspectie en ook de Mini Piramide heeft een top resultaat neergezet. Op vijftien onderdelen is onze peuterspeelzaal zelfs een voorbeeld voor andere peuterspeelzalen zoals o.a. op het pedagogische klimaat, de zorg voor de peuters, het aanbod op maat en de doorgaande lijn naar de basisschool.

Het team van OBS de Piramide Haarlem is erg blij en trots dat de inzet zo gewaardeerd is door de inspectie. De school gaat vol vertrouwen door met het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs aan onze leerlingen!

Bekijk ons inspectierapport.

Lees PDF

Haarlems Dagblad 9 juli 2016.

Lees PDF