Ons onderwijs

Taalonderwijs neemt op onze school een belangrijke plaats in. We werken met moderne methodes en hebben naast ons reguliere aanbod extra aanbod op maat verzorgd voor onze leerlingen. Hieronder kunt u enkele voorbeelden lezen hiervan:

Piramide-methode groep 1 en 2 , maar ook bij de peuterspeelzaal

Piramide-methode groep 1 en 2 , maar ook bij de peuterspeelzaal

In de peutergroep en in de groepen 1 en 2 wordt gewerkt volgens De Piramide-methode. Piramide is een educatieve methode voor alle kinderen van drie tot zeven jaar. Piramide biedt kinderen een veilige omgeving waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. De methode heeft een sterke pedagogische basis. In een veilige speelleeromgeving waarin kinderen zich prettig voelen, krijgen ze volop kansen eigen initiatieven te nemen in spel en zelfstandig leren. Piramide is een evenwichtige methode waarin alle ontwikkelingsgebieden op gelijkmatige wijze aan de orde komen.
Piramide heeft een aantal speciale uitwerkingen voor kinderen die extra steun nodig hebben, zoals taalstimulering, extra spel of tutoring. Naast de Piramide Methode werken we ook met de methode Ik en Ko in groep 1 om de ontwikkeling van taal en rekenbegrippen extra te stimuleren. LOGO 3000, een nieuwe woordenschatmethode wordt naast de bestaande methodes gebruikt.

Schakelgroep Taal groep 4 en 5

De Schakelklas Taal 4/5 is voor leerlingen uit groep 4 en 5 die een taalachterstand hebben van één jaar.
Zij krijgen 8 uur per week intensief taalonderwijs en gaan versneld door het programma heen onder begeleiding van een gecertificeerde taalspecialist. De taalmethode wordt niet losgelaten. Naast de methode wordt er extra aandacht besteed aan woordenschat en woordbetekenis. Ook wordt er gekeken naar wat de kinderen extra nodig hebben en wordt het aanbod hierop afgestemd.

Schakelgroep Taal groep 4 en 5
Schakelplus klas

Schakelplus klas

In deze groep worden in de ochtend en middag maximaal acht leerlingen geplaatst. Deze leerlingen krijgen drie keer per week onderwijs op maat. Het betreft leerlingen uit groep 5 tot en met groep 8.

Schakelgroep Begrijpend Lezen groep 6 t/m 8

Een groep voor leerlingen uit groep 7 en 8 met VMBO-T/HAVO potentie, maar die net onder het niveau presteren betreffende begrijpend lezen. Na december stopt groep 8 en start groep 6.
Zij krijgen les van een gecertificeerde taalspecialist.
In deze groep is er veel aandacht voor begrijpend en studerend lezen, samenvatten en informatie verwerven. Ook is er ruimte voor projecten waarbij de woordenschat wordt vergroot en waarbij de nadruk ligt op mondelinge taalvaardigheid.

Schakelgroep Begrijpend Lezen groep 6 t/m 8
Leerdictees in groep 4 t/m 8

Leerdictees in groep 4 t/m 8

Elke maandag ontvangen de leerlingen van groep 4 t/m 8 een leerdictee. Zij krijgen hier elke vrijdag een proefwerk over. De dictees helpen bij het aanleren van een huiswerkhouding bij onze leerlingen.
Een andere belangrijke doelstelling is de ondersteuning van de spelling van de woorden.
Iedere week leren de kinderen een nieuw spreekwoord spelenderwijs bij de spellingdictees en dit verdiept de taal en spellingvaardigheid van de leerlingen.

Computerles en mediawijsheid

Computers zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij. Het is dus goed om de kinderen zo jong mogelijk te laten wennen aan het werken hiermee. In alle klassen wordt dan ook gewerkt met speciale computerprogramma’s voor kinderen. In de grote hal is een nieuwe computerruimte gerealiseerd. Meester Hassan geeft daar les aan de kinderen. Groep 1 t/m 4 krijgt aanbod dat ondersteunend is aan de methodes. Groep 5 t/m 8 krijgt o.a. les in het gebruik van Word, PowerPoint en omgaan met Social Media.
Naast computers beschikt onze school over I-Pads die ingezet worden in alle groepen ter ondersteuning van het onderwijsaanbod.
Nieuw is het ontdekkend en onderzoekend leren met de Bee-bot, de Bleu-bot en de Ozo-bot. Daarnaast maken de kinderen kennis met NAO, een geavanceerde robot die ingezet gaat worden in verschillende lessen.

Computerles en mediawijsheid
Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding

Onze school heeft een duidelijke visie over huiswerk. Kinderen moeten naast het naar school gaan nog veel kunnen spelen.
Echter, als voorbereiding op het voortgezet onderwijs waar huiswerk dagelijks werk is, moet je leerlingen trainen in huiswerk maken/leren. In groep 4 en 5 worden de tafels geleerd. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen ook leerdictees mee naar huis. Vanaf groep 5 wordt steeds iets meer huiswerk gegeven. In groep 7 en 8 wordt het huiswerk genoteerd in een agenda.

Heeft uw kind een steuntje in de rug nodig bij het maken van huiswerk, het voorbereiden van een spreekbeurt of het houden van een boekbespreking?
Geef hem/haar dan op voor de huiswerkklas:
Dinsdag van 14.15 uur tot 15.00 uur: groep 4 gegeven door juf Salima
Dinsdag van 14.15 uur tot 15.00 uur: groep 5 gegeven door juf Lianne.
Dinsdag van 14.15 uur tot 15.00 uur: groep 6 gegeven door meester Peter
Dinsdag van 14.15 uur tot 15.00 uur: groep 7 en 8, gegeven door juf Frouwke.
De huiswerkbegeleiding is gratis. Als u kind is aangemeld is hij/zij verplicht om elke les te komen. Tussentijds afzeggen kan alleen op verzoek van ouders.