Ouders

Ouderbetrokkenheid

We vinden het belangrijk dat ouders en leerkrachten samenwerken. Daarom worden er voor ouders verschillende activiteiten georganiseerd:

Koffieochtenden

Koffieochtenden

Elke maand wordt er koffieochtenden georganiseerd voor zowel vaders als moeders. De koffieochtend is op steeds een andere dag, zodat alle ouders een keer kunnen komen.

Nederlandse les

Elke maandagochtend wordt er Nederlandse les gegeven aan de moeders door juf Louiza en juf Marja. De onderwerpen sluiten aan bij de Piramide-thema’s op de peuterspeelzaal en de groepen 1 en 2.

Nederlandse les
Oudercursus

Oudercursus

Elke maand is er een oudercursus. Elke keer is er een ander onderwerp. Ouders kunnen echter ook zelf met onderwerpen komen.
Ook uitstapjes zijn mogelijk.

Speel-o-theek

Eens in de 2 weken kunnen ouders spelletjes lenen die ze thuis met hun kind kunnen doen. Er wordt uitleg gegeven hoe de spelletjes gespeeld moeten worden.

Speel-o-theek
Bibliotheek

Bibliotheek

Elke dinsdag kunnen ouders boeken lenen. Het zijn vooral prentenboeken en voorleesboeken voor de peuters en groepen 1 en 2.

Zomerfeest

Elk jaar wordt er een zomerfeest georganiseerd. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd. Voor de kinderen staan er allerlei spelmaterialen op het plein.
Er is een barbecue, kramen met hapjes, thee en koffie en niet te vergeten de loterij.

Zomerfeest
Ouderraad

Ouderraad

De Piramide heeft een eigen ouderraad. De ouderraad heeft geen wettelijk geregeld recht voor inspraak of advies. De ouderraad houdt zich bezig met het bevorderen en ondersteunen van de groei en bloei van de school en de organisatie van allerlei festiviteiten.

MR (medezeggenschapsraad)

Het doel van de MR is om bij te dragen aan de kwaliteit van de school. De MR praat mee over de onderwijsdoelen en hoe de beschikbare middelen worden ingezet om dit te bereiken. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemmings- en adviesbevoegdheid.

In onze medezeggenschapsraad zitten twee vertegenwoordigers van de ouders en twee vertegenwoordigers van de personeelsleden.

Op dit moment bestaat de MR uit:

  • Bekir Alpaydin, (Ouder)
  • Gwen Wetstede (Ouder)
  • Lisa Kamst, secretaris (Leerkracht)
  • Manon van Zalen (Intern begeleider)

Bij vragen of opmerkingen horen we graag van je.
Een mailtje kan ook via: mr.europawijk@piramide-haarlem.nl, dit mailadres wordt in ieder geval elk weekend bekeken, met uitzondering van vakanties.

Wil je meer over de MR weten kijk dan op deze pagina.

Ouderhulp

Een school kan niet zonder hulp van ouders. Er zijn vele mogelijkheden. U kunt natuurlijk toetreden tot de ouderraad of MR als er vacatures zijn. Maar ook kunt u helpen bij kleine klusjes, versieren van de school bij schoolfeesten e.d. Ouders die helpen op school zijn middels een WA-verzekering verzekerd tegen ongevallen.