Gezonde school

De Piramide is een gezonde school! We willen uw kinderen een gezonde schoolomgeving bieden. Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel. Wij besteden niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de praktijk.

Wij zijn heel trots op onze drie ‘gezonde school’ certificaten:

  • Voeding
  • Welbevinden
  • Relaties en seksualiteit
  • Bewegen

 

Er wordt veel aandacht besteed aan activiteiten op het gebied van een gezonde levensstijl.
Een kleine greep uit ons uitgebreide aanbod:

Beleid gezonde school.

Lees PDF
Stimuleren van gezonde voeding

Stimuleren van gezonde voeding

Al jaren doen wij mee met het Nationaal Schoolontbijt en tijdens vieringen als het Kerstdiner, het Paasontbijt en het Suikerfeest worden gezonde hapjes geadviseerd.
Daarnaast stimuleren wij gezonde traktaties, tussendoortjes en lunch.
Ieder jaar doen de groepen 5 t/m 8 mee aan het project ‘Ik eet het beter” waarbij de leerlingen leuke lessen krijgen over gezonde voeding.
Elk jaar meldt de school zich aan voor deelname aan het gratis schoolfruit project.

Tevens hebben we regelmatig gastlessen die bijdragen aan een gezonde levensstijl, zoals de schooltuinlessen in groep 6 en 7 en kookcursussen. Dit jaar starten we een samenwerking met “de poetsbus” om de mondhygiëne te bevorderen.

Tijdens de maandelijkse oudercursussen staan verschillende thema’s centraal zoals voeding, gezonde traktaties, tandverzorging en informatie over en van de GGD.
Ook werken we samen met de GGD en de schoolarts om overgewicht bij kinderen te voorkomen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Onze school werkt met de Kanjermethode. De Kanjermethode is een methode ter bevordering van de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. We hebben deze methode acht jaar geleden ingevoerd en het hele team is getraind. Groep 1 t/m 8 krijgen éénmaal per week les uit deze methode met als doel het verstevigen en borgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. De Kanjertraining hanteert hierbij de Kanjerregels die zorgen voor rust, respect en regelmaat binnen de school.

Daarnaast wordt er elk jaar een speelpraatgroep samengesteld met leerlingen van groep 5 t/m 8. Het doel van deze speelpraatgroep is het vergroten van het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden. Tijdens de bijeenkomsten wordt gepraat, geoefend en gespeeld met twee vaste leerkrachten. Zo leren de kinderen op een speelse manier nieuwe vaardigheden.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Relationele en seksuele ontwikkeling

Relationele en seksuele ontwikkeling

Eens per jaar besteden we aandacht aan de week van de lentekriebels. Deze lessen zijn bedoeld om kinderen vanaf groep 1 t/m groep 8 te ondersteunen bij hun relationele en seksuele ontwikkeling, op een manier die past bij hun leeftijd.

Beweging en motoriek

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen twee keer per week bewegingsonderwijs van een gymdocent. Ook organiseren wij elk jaar een gezellige en sportieve sportdag.

Groep 5 krijgt elk schooljaar een Mindfulkids training. In 10 lessen leren de leerlingen bewuster met hun aandacht en met stressvolle gebeurtenissen om te gaan.

Beweging en motoriek
Schooltuintjes

Schooltuintjes

Rondom onze school hebben wij schooltuinen aangelegd. Deze worden intensief gebruikt door groep 6, 7 en 8. Elk schooljaar wordt er door de natuurdocente een teeltplan opgezet en de kinderen zaaien hun eigen groentes, fruit en bloemen. Het oogsten is altijd een groot feest en regelmatig maken we lekkere hapjes van de gezonde producten of mogen de kinderen hun eigen oogst mee naar huis nemen.

Naschoolse activiteiten

Ook bij het aanbod van naschoolse activiteiten wordt er vanuit een gezond perspectief gedacht. Zo biedt de school naschoolse activiteiten aan als:

 • Zwemgymlessen
 • Gym4kids
 • Free running
 • Koken
 • Mindfulness
 • Kung fu
Naschoolse activiteiten