Bericht medezeggenschap in verband met de heropening