Cultuur

Visie op cultuureducatie

Op onze school zijn vele culturen vertegenwoordigd. Door middel van cultuureducatie leren de leerlingen kennisnemen, begrip en waardering ontwikkelen van/voor de eigenheid van de culturen die onze samenleving vormen, zowel in het heden als het verleden.

Het verlagen van drempels voor museum, theater en bioscoop is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Een kennismaking hiermee vinden wij van groot belang.

Ook het aanbieden van verschillende technieken en materialen zijn van grote waarde voor de persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor kunnen kinderen met plezier passies en individuele talenten ontdekken.

H'art Haarlem

Uit het cultuurmenu van H’art maakt iedere leerkracht voor zijn/haar groep een keuze voor een voorstelling of museumbezoek. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met onze visie op cultuureducatie. Zo proberen wij de drempels voor het museum, theater of bioscoop zoveel mogelijk te verlagen, zodat kinderen deze culturele instellingen met veel plezier bezoeken.

H'art Haarlem
Cultuurlessen

Cultuurlessen

De groepen 3 t/m 8 krijgen twee wekelijks les van de cultuurcoördinator. Er wordt gewerkt met een leerlijn uit de digitale methode Laat maar leren. Hierbij gaan de leerlingen met verschillende materialen en technieken aan de slag. Er worden ook lessen gegeven over cultureel erfgoed om zo elkaars achtergrond beter te leren kennen. Tenslotte is er ook een blok waarin film centraal staat. Ook zijn er ieder jaar projecten rondom een wisselend thema.

Week van het geloof

Ieder jaar wordt er tijdens de week van het geloof in alle groepen gewerkt over een geloofsovertuiging. De groepen 1, 2 en 3 brengen een bezoek aan de ontmoetingskerk, tegenover de school. Zij luisteren naar een Bijbelverhaal voor kinderen en krijgen een rondleiding door de kerk.
Groep 4 t/m 8 werken per groep aan een wereldgodsdienst:

Groep 4: Hindoeïsme
Groep 5: Christendom
Groep 6: Islam
Groep 7: Boeddhisme
Groep 8: Jodendom

Zij zullen zich bezig houden met verschillende kenmerken van de wereldreligies zoals het gebouw, de historie, de gewoonten en de verering van goden.

Week van het geloof
Schoolreis

Schoolreis

Onze school organiseert niet alleen recreatieve schoolreizen maar ook educatieve. Op deze manier zijn schoolreizen niet alleen maar leuk maar ook leerzaam. We doen dit om en om.

Dans

Ieder jaar wordt er een cultuurdag georganiseerd waarin dans centraal staat. Wij werken vaak met Dans in school. Deze organisatie ontwikkelt, regisseert en produceert dansprojecten. Het uitgangspunt is dat de leerlingen met plezier bewegen en dansen op muziek. Deze dag eindigt altijd met een presentatie voor elkaar en ouders.