Cultuur

Visie op cultuureducatie

Op onze school zijn vele culturen vertegenwoordigd. Door middel van cultuureducatie leren de leerlingen kennisnemen, begrip en waardering ontwikkelen van/voor de eigenheid van de culturen die onze samenleving vormen, zowel in het heden als het verleden.

Het bezoeken van museum, theater en bioscoop is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Een kennismaking hiermee vinden wij van groot belang.

Ook het aanbieden van verschillende technieken en materialen zijn van grote waarde voor de persoonlijke ontwikkeling. De school organiseert een gevarieerd aanbod zoals dans, muziek, drama en beeldende vorming.

H'art Haarlem

Uit het cultuurmenu van H’art maakt iedere leerkracht voor zijn/haar groep een keuze voor een voorstelling of museumbezoek. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met onze visie op cultuureducatie. Zo proberen wij de drempels voor het museum, theater of bioscoop zoveel mogelijk te verlagen, zodat kinderen deze culturele instellingen met veel plezier bezoeken.

H'art Haarlem
Cultuurlessen

Cultuurlessen

Wekelijks staat expressie op het rooster van alle groepen.

Een aantal keer per jaar is er een extra creatief blok waarin naar aanleiding van een thema gewerkt wordt aan dans, muziek, drama en beeldende vorming.  Thema’s zijn gekozen uit  de methode Atlantis. Daarnaast wordt het creatief blok ook ingezet bij vaste thema’s zoals:

  • de Kinderboekenweek
  • Sinterklaas en Kerst
  • De week van het Geloof

 

 

Week van het geloof

Ieder jaar wordt er tijdens de week van het geloof in alle groepen gewerkt over een geloofsovertuiging. De groepen 1, 2 en 3 brengen een bezoek aan de ontmoetingskerk, tegenover de school. Zij luisteren naar een Bijbelverhaal voor kinderen en krijgen een rondleiding door de kerk.
Groep 4 t/m 8 werken per groep aan een wereldgodsdienst:

Groep 4: Hindoeïsme
Groep 5: Christendom
Groep 6: Islam
Groep 7: Boeddhisme
Groep 8: Jodendom

Zij zullen zich bezig houden met verschillende kenmerken van de wereldreligies zoals het gebouw, de historie, de gewoonten en de verering van goden.

Week van het geloof
Schoolreis

Schoolreis

Onze school organiseert niet alleen recreatieve schoolreizen maar ook educatieve. Op deze manier zijn schoolreizen niet alleen maar leuk maar ook leerzaam. We doen dit om en om.

Dans

Ieder jaar wordt er een cultuurdag georganiseerd waarin dans centraal staat. Wij werken vaak met Dans in school. Deze organisatie ontwikkelt, regisseert en produceert dansprojecten. Het uitgangspunt is dat de leerlingen met plezier bewegen en dansen op muziek. Deze dag eindigt altijd met een presentatie voor elkaar en ouders.